جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistics > Semiology

مرجح

Semiology  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154403

این مفهوم را دانلود کن: