جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Linguistic Schools  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • Linguistic Theory

گروه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694310

این مفهوم را دانلود کن: