جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Linguistic Families > Korea Writing

مرجح

Korea Writing  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1696309

این مفهوم را دانلود کن: