جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

حروف معنی  

نامرجح

  • حروف معانی
  • نقش نما

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1421543

این مفهوم را دانلود کن: