جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تصریف  

یادداشت دامنه

  • ف‍رای‍ن‍د واژه‌ س‍ازی‌ ک‍ه‌ ح‍اص‍ل‌ آن‌ واژه‌ای‌ ج‍دی‍د ن‍ی‍س‍ت‌ .

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154096

این مفهوم را دانلود کن: