جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Органы речи > Органов дыхания

مرجح

Органов дыхания  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154052

این مفهوم را دانلود کن: