جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фонемы > Аллофоны

مرجح

Аллофоны  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154415

این مفهوم را دانلود کن: