جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Синтаксические процессы > Координация (линг.)

مرجح

Координация (линг.)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154440

این مفهوم را دانلود کن: