جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

برای این اصطلاح، مفهومی در این زبان نیست.

جمله (fa) > جمله مرکب (fa)

مرجح

جمله مرکب (fa)  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa520478

این مفهوم را دانلود کن: