جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Метате́за  

نامرجح

  • مِتَتِزَ
  • эбдол (овошэносӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154040

این مفهوم را دانلود کن: