جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷумлавора  

نامرجح

  • جمله واره
  • банд (наҳв)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154062

این مفهوم را دانلود کن: