جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

монандии фонетикӣ  

نامرجح

  • مانندی فانتیکی
  • ташобуҳэ овоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154095

این مفهوم را دانلود کن: