جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ивазкунии калима  

نامرجح

  • عوض کنی کلمه
  • тасрӣф

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154096

این مفهوم را دانلود کن: