جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

морфемаҳои ҳосилшуда  

نامرجح

  • مارفِمَ های حاصل شده
  • таквожҳое эштэқоқӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154120

این مفهوم را دانلود کن: