جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

جمله (fa) > ҷумлаи хабарӣ

مرجح

ҷумлаи хабарӣ  

اعم

نامرجح

  • جمله خبری
  • ҷумлэҳе хабарӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154134

این مفهوم را دانلود کن: