جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ҷумлаи мусбат  

نامرجح

  • جمله مثبت
  • ҷумлэҳе мусбат

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154135

این مفهوم را دانلود کن: