جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Категорияҳои грамматикӣ > падеж > падежи родителнӣ

مرجح

падежи родителнӣ  

اعم

نامرجح

  • پَدژ رادیتلی
  • ҳолатэ эзофӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154141

این مفهوم را دانلود کن: