جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Категорияҳои грамматикӣ > падеж > падежи Именителнӣ

مرجح

падежи Именителнӣ  

اعم

نامرجح

  • پَدژ ایمِنیتلی
  • ҳолатэ фоъэлӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154143

این مفهوم را دانلود کن: