جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

системахои навишторӣ > хатти идеографикӣ

مرجح

хатти идеографикӣ  

نامرجح

  • خط ایدئوگرافیکی
  • хаттэ андӣшэҳнэгор

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154154

این مفهوم را دانلود کن: