جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Усулҳои тарҷума  

نامرجح

  • اصول های ترجمه
  • равэшҳое тарҷумэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154201

این مفهوم را دانلود کن: