جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Берберӣ  

نامرجح

  • زبان بربری
  • забонэ Барбарӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154220

این مفهوم را دانلود کن: