جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони тахорӣ  

نامرجح

  • زبان تخاری
  • забонэ тахорӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154225

این مفهوم را دانلود کن: