جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони сомӣ  

نامرجح

  • زبان سامی
  • забонэ сомӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154236

این مفهوم را دانلود کن: