جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони Лотинӣ  

نامرجح

  • زبان لاتینی
  • забонэ лотӣн

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154259

این مفهوم را دانلود کن: