جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Забони норвегӣ  

نامرجح

  • زبان نُرْوگی
  • забонэ нурвэжӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154268

این مفهوم را دانلود کن: