جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳои африқоӣ

مرجح

забонҳои африқоӣ  

نامرجح

  • زبان های اَفریقایی
  • забонҳое офрӣқоӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154273

این مفهوم را دانلود کن: