جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

забонҳо > забонҳои зинда

مرجح

забонҳои зинда  

نامرجح

  • زبان های زنده
  • забонҳое зэндэҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154286

این مفهوم را دانلود کن: