جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

забонҳои германӣ  

نامرجح

  • زبان های گِرمَنی
  • забонҳое жэрманӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154287

این مفهوم را دانلود کن: