جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳои сурхпӯстон

مرجح

забонҳои сурхпӯстон  

نامرجح

  • زبان های سرخ پوستان
  • забонҳое сурхпӯстон

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154289

این مفهوم را دانلود کن: