جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Оилаҳои забонӣ > забонҳо Ҳинду-Аврупоӣ

مرجح

забонҳо Ҳинду-Аврупоӣ  

نامرجح

  • زبان های هند و اَوْروپایی
  • забонҳое ҳэнду урӯпоӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154296

این مفهوم را دانلود کن: