جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

забони юнонӣ  

نامرجح

  • زبان یونانی
  • забонҳое юнонӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154299

این مفهوم را دانلود کن: