جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

услуби баён  

نامرجح

  • اسلوب بیان
  • шӣвэҳе баён

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154315

این مفهوم را دانلود کن: