جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

равандҳои синтактикӣ  

نامرجح

  • روندهای سینتَکْتیکی
  • фароядҳое наҳвӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154326

این مفهوم را دانلود کن: