جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

вариантҳои забонӣ (тарҷума)  

نامرجح

  • وَریَنت های زبانی (ترجمه)
  • гӯнэҳое забонӣ (тарҷумэҳ)

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154341

این مفهوم را دانلود کن: