جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

ихтисоркунӣ  

نامرجح

  • اختصارکنی
  • мухтасарсозӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154356

این مفهوم را دانلود کن: