جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > маънишиносӣ > маънишиносии мантиқӣ

مرجح

маънишиносии мантиқӣ  

نامرجح

  • معنی شناسی منطقی
  • маънӣшэносонӣе мантэқӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154371

این مفهوم را دانلود کن: