جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

такин  

نامرجح

  • تکین
  • муфрад

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154374

این مفهوم را دانلود کن: