جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Мактабҳои семиотикӣ  

نامرجح

  • مکتب های سِمیوتیکه
  • Мактабҳои нашонэшэносӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154391

این مفهوم را دانلود کن: