جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Мактабҳои семиотикӣ > номинализм

مرجح

номинализм  

نامرجح

  • نامینَلیزم
  • номогароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154395

این مفهوم را دانلود کن: