جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносон > олими синтаксис

مرجح

олими синтаксис  

نامرجح

  • عالم سینتکسیس
  • Наҳвдон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154400

این مفهوم را دانلود کن: