جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > Семиотика

مرجح

Семиотика  

نامرجح

  • سِمیئوتیکه
  • нашонэҳшэносӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154403

این مفهوم را دانلود کن: