جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Транскрипцияи Фонематикӣ  

نامرجح

  • ترانسکریپسیه ی فانتیکی
  • воҷнавӣсӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154418

این مفهوم را دانلود کن: