جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносон > морфологистхо

مرجح

морфологистхо  

نامرجح

  • مارفالوگیست ها
  • вожэҳсозон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154423

این مفهوم را دانلود کن: