جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Реализм  

نامرجح

  • رِاَلیزم
  • воқэъгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154425

این مفهوم را دانلود کن: