جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

равандҳои синтактикӣ > ҳамоҳангшавӣ

مرجح

ҳамоҳангшавӣ  

نامرجح

  • هماهنگ شوی (زبان شناسی)
  • ҳампоягӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154440

این مفهوم را دانلود کن: