جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Семиотика  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • سِمیئوتیکه
  • нашонэҳшэносӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa1694311

این مفهوم را دانلود کن: