جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > آواشناسی

مرجح

آواشناسی  

نامرجح

  • صوت شناسی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154034

این مفهوم را دانلود کن: