جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

زبان شناسی > آواشناسی > آواشناسی تولیدی

مرجح

آواشناسی تولیدی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154036

این مفهوم را دانلود کن: