جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

علم اللغة > علم الالفاظ > علم الاصوات النطقی

مرجح

علم الاصوات النطقی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154036

این مفهوم را دانلود کن: