جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Забоншиносӣ > آواشناسی (fa) > Фонетикаи Артикулясионӣ

مرجح

Фонетикаи Артикулясионӣ  

اعم

نامرجح

  • فانِتیکَ ی اَرتیکولَسیونی
  • овошэносӣе тувлӣдӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lin/fa/page/asfa154036

این مفهوم را دانلود کن: